Duizenden kubieke meter onwettelijk grondverzet spoorwerken?


Doorredactie_Jan - Geplaatst op20 mei 2014

Duizenden kubieke meter onwettelijk grondverzet spoorwerken?

Dinsdag 20 mei - Tussen de GEN-spoorwerken en de omwonenden is de verstandhouding al een tijdje zoek. Na alle perikelen langs de Vosdelle en de brug op het Vlaanderveld lopen de gemoederen nu hoog op aan het Leen. Sinds enkele weken is daar een bijzonder hoge hoop grond met grote middelen verder afgewerkt en aangedamd.  Het resultaat is dat de bewoners plots een reuzenberm voor hun neus te verwerken krijgen die blijkbaar het statuut 'definitief' heeft gekregen.Een verbazende evolutie als je weet dat burgemeester Vandenput op de hoorzittingen steeds heeft bevestigd dat die grondophoping tijdelijk was en dat de omgeving, in de mate van het mogelijke, in zijn originele staat moest hersteld worden.  
 
Hieronder zie je toestand van voor de werken. Het verschil met vandaag kan niet groter zijn. 
Toestand voor aanvang van de GEN werken.
 
De bal ging pas echt aan het rollen toen schepen Vanderlinden op Facebook het volgende schreef: "de gemeente heeft ervoor gekozen deze gronden daar nu te laten. In een latere ontwikkeling zou deze aanvulling toch dienen te gebeuren." Eigenaardig, want nergens is ook maar een spoor van beslissing terug te vinden die dit staaft. Dat is ook normaal want het schepencollege kan zoiets niet zomaar snel beslissen. Waar zijn de stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen? Terecht twijfelen de bewoners aan de wettelijkheid van wat hier gebeurt. 

Toestand vandaag.
 

Toestand voor de GEN-werken. 
Aangezien het hier gaat om duizenden kubieke meter grond die zomaar gestort is, waren de nodige vergunning verplicht en die zijn er niet. Er wordt nog wel wat geschermd met het feit dat de GEN-werken nog niet beëindigd zijn, maar alles wijst erop - ook de reactie van de schepen op Facebook - dat het hier om een definitieve inrichting gaat. Met dit dossier is veel geld gemoeid want duizende kubieke meter grond niet wegvoeren, is een serieuze kost die wegvalt. Reken maar, transport niet inbegrepen, tussen de €10 en €15 per m3. WIe is hier geld aan het verdienen?
 
Met de percelen grond langs deze kant van de spoorweg is nog meer aan de hand.  In een voorlopig goedgekeurd RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) heeft het schepencollege deze zone ingekleurd als 'zone voor sport en recreatie' met het plan de tennisclub 'De Jonge Wingerd' naar deze locatie te verhuizen en uit te breiden. 
 
Als je deze gronden bekijkt vanop de Nilleveldbrug (zie foto hieronder)  dan begrijp je dat 'definitief' de juiste woordkeuze is. Door de storting en nivelering is er een groot vlak terrein gecreëerd dat overeenkomt met deze 'sport'plannen. Op de hoorzitting over het toekomstig RUP is nochthans bij hoog en bij laag herhaald dat het reliëf van voor de werken zou gerespecteerd worden. 
  
Wat is hier aan de hand? Wie heeft wat vergund? Zijn er wel vergunningen? Hoe wettelijk is dit allemaal? Hebben de inwoners van het Leen en Leen II nog enige rechtszekerheid, nog enige zeggenschap? Vragen waarop voorlopig geen antwoord komt. Zal de gemeente hier optreden? Als je de woorden van de schepen op Facebook mag geloven, is het ergste te vrezen. Het minste wat men kan eisen, is, dat de vergunningen wettelijk in orde zijn en dat de omwonenden inspraak krijgen. (wordt zeker vervolgd).
 

Toestand voor de GEN-werken
 

Toestand vandaagChronologisch nieuws

ZIE OF HOOR JE WAT IN JE BUURT?
Bel dan 0475 26 66 22 of e-mail: redactie@hoeilander.be